HITNO se traži privremeni smještaj za 4 preslatka štenca. Imaju oko mjesec i pol dana, samostalno jedu, ali su premali za azil. Troškove hrane i veterinarske skrbi (za privremeni smještaj) snosi udruga.
Ako možete pomoći, pošaljite nam br. telefona u inbox.
Hvala.